Науково-дослідні роботи секції: Німецька мова

Card image

Стуруктурно-семантичні особливості дієслів з невідок...

Ця дослідницька робота присвячена похідним дієслов...

Card image

Порівняльний аналіз принципів номінації лікувальних ...

Наукова робота присвячена дослідженню принципів номі...

Card image

Мовна репрезентація художнього концепту «Frau» в романі...

Дослідницька робота стосується когнітивної лінгвісти...

Card image

Лінгвокультурний концепт FRIEDEN у сучасному німецькомов...

Проєкт присвячено дослідженню лінгвокультурного кон...

Card image

Особливості скорочень у системі словотвору в німецькі...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню скорочення с...

Card image

Repräsentation des Konzeptes «Leben» im lyrisch-poetischen Diskurs R.M. Rilkes...

Дослідницьку роботу присвячено встановленню особливо...

Card image

Тенденція змін та спрощення граматичних конструкцій ...

Наразі численність мігрантів у Німеччині становит...

Card image

Морфо-синтаксична організація німецькомовного юридич...

На сьогоднішній день теорія синтаксису не обмежується...

Card image

Гендерні аспекти невербальної комунікації...

У науковій роботі запропоновано аналіз гендерних аспе...

Card image

Вербальні та невербальні засоби у заголовках німецько...

Вибір теми дослідження обумовлений підвищенням ролі м...

Card image

Вербальні та невербальні засоби реалізації заборони в...

Проєкт присвячений вербальним та невербальним засоба...

Card image

Вербалізація концепту ANGST фразеологічними одиницями н...

Фразеологічні одиниці як найвиразніші засоби будь-яко...

Card image

Лінгвістичні особливості фразеологічних одиниць німе...

Актуальність роботи полягає в тому, що на сьогоднішній...