Науково-дослідні роботи секції: Англійська мова

Card image

Мем – рушійна сила інтернет-мови: меми як новий вид пар...

Інтернет став частиною майже кожного аспекту життя лю...

Card image

Лінгвальні засоби заперечення в англійській мові (на м...

Науково-дослідницький проєкт присвячено аналізу функ...

Card image

Гендерні стереотипи в англомовній картині світу (на пр...

У проєкті я детально розглянула відмінності між мовле...

Card image

Лексична синонімія як особливість стилю британської п...

Метою цієї дослідницької роботи було вивчити творчіст...

Card image

Особливості реалізації персуазивної стратегії в а...

Насамперед варто зауважити, що науковий проєкт розкри...

Card image

Засоби актуалізації концепту НАДПРИРОДНЄ у сучасних а...

Дослідницьку роботу присвячено виявленню вербальних ...

Card image

SELF-MADE MAN and UBERMENSCH conceptual sphere in American prose based on materials of Jack London...

На основі семантичної структури 126 лексем, виокремлени...

Card image

Особливості структури та семантики новітнього англом...

Робота присвячена аналізу сучасного англомовного лек...

Card image

Зображення людських вад у казці Роальда Дала «Чарлі і ...

Роальд Дал в гіперболізований спосіб зображує персона...

Card image

Lexical and grammar-stylistic analysis of English inscriptions on T-Shirts...

Дослідження присвячене лексично-граматичному та стил...

Card image

Вербальні та невербальні засоби маніпуляції в англомо...

Рівень медіаграмотності пересічних громадян стрімко ...

Card image

Ідіоімідж Дональда Трампа в медіадискусрі США...

У моїй роботі увага акцентується на певних засобах вер...

Card image

Лексико-граматичні засоби гендерної нейтралізації в а...

Дослідження спрямоване на вивчення мовних засобів пер...

Card image

Лексичні перекладацькі трансформації в українському ...

Останнім часом неабиякої популярності набувають вист...

Card image

Гендерна складова у структурі інтернет-реклами...

Ще з 9-того класу мене цікавить інтернет-реклама, а саме...

Card image

Особливості функціонування фразеологічних одиниць із...

Дослідницьку роботу присвячено ґрунтовному аналізу ф...

Card image

Формування та функціонування сучасного англомовного ...

Теоретичні основи дослідження сучасного англомовного...

Card image

Стилістичні особливості вербалізації іронії на прикл...

У запропонованому науковому дослідженні здійснюється...