Image

Міграційні процеси у сфері освітніх послуг

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу освітніх міграційних потоків молодого покоління за кордон, зокрема до Польщі. Запропоновано механізми покращення якості системи вищої освіти в Україні.У роботі висвітлено теоретичні аспекти міграції та академічної мобільності, детально викладено суть та види міграції робочої сили, а також розглянуто академічну мобільність як соціально-економічне явище.У дослідженні описано особливості освітньої міграції в Україні, насамперед зроблено оцінку сучасного стану вищої освіти та міграційних потоків студентів. Проаналізовано причини, які спонукають молодь навчатися в Польщі, методом зіставлення вимог абітурієнтів та реального функціонування системи вищої освіти в Україні. Проведено опитування школярів, на основі якого в поєднанні з теоретичними даними визначено шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні.

Навчальний заклад: Середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів імені Героя України Андрія Корчака

Автор: Михайлевич Романа Михайлівна

Відділення: Економіки

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Львівська область