Image

Русько-литовська політична спадщина у "Хроніці" Мацея Стрийковського

Опис:

У зв’язку з тривалим перебуванням українських земель у складі Речі Посполитої актуальними залишаються напрацювання польської історіографії. З метою переосмислення значення Польщі для розвитку українського історичного письменства увагу в цій роботі звернено на фундаторів історичного канону цієї держави. Це зокрема Ян Длуґош, Мацей Мєховіти, Мартін Кромера та особливо Мацей Стрийковський. Стрийковський був яскравим представником сарматизму. Він сформував власний критичний підхід при написанні історії Речі Посполитої. В рамках роботи було виявлено, що дослідження епохи на сторінках хроніки Мацея Стрийковського дозволяє дослідити процес конструювання самоусвідомлення еліти у період формування ранньомодерних соціальних структур. Також це дає змогу дослідити вплив автора на українську історичну думку доби становлення Гетьманської держави

Навчальний заклад: Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради

Автор: Демків Остап Олегович

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Львівська область