Image

Експериментальна установка для оцінки рівня радіоактивності

Опис:

Суть роботи полягала в розробці та описі конструкції експериментальної установки, яку можливо зібрати в шкільних умовах і за допомогою якої можливо оцінити рівень радіоактивності різного роду побутових джерел радіоактивності. За час виконання роботи (впродовж 2 років) нами було зібрано дві установки, які ми власне і описали у роботі. Перша наша установка була зібрана на основі лічильника Гейгера-Мюллера (детектор радіоактивного випромінювання, що працює на основі іонізаційної камери) і з допомогою якої можливо якісно та кількісно оцінити рівень радіоактивності (гама- та бета- випромінювання) в шкільних умовах. Разом із цим, з допомогою неї не можливо було однозначно зрозуміти, що саме (який радіоактивний ізотоп) є джерелом цієї радіоактивності. Тому нами була також сконструйована установка на основі сцинтиляційного кристалу та фотопомножувача, яка дозволяє провести «ідентифікацію» джерела радіоактивності та визначити можливий ізотоп, який і є основним джерелом цієї радіоактивності. Опис даних установок та можливостей їхнього використання у навчальному процесі і становить основну цінність нашої роботи.

Навчальний заклад: Рівненський навчально-виховний комплекс "Колегіум" рівненської міської ради

Автор: Бусь Олександра Юріївна

Відділення: Технічних наук

Секція: Електроніка та приладобудування

Область: Рівненська область