Image

Кристаломорфологія та фізичні властивості алюмокалієвих і хромокалієвих галунів

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню морфології та фізичних властивостей алюмокалієвих і хромокалієвих галунів, які вирощені автором роботи в середовищах різного хімічного складу для аналізу здійснення дії фізичних законів утворення правильних фігур кристалів, природи забарвлення в кристалах і подальшого використання цих відомостей в діяльності людини. Проаналізовані теоретично-методичні напрацювання досліджень алюмокалієвих і хромокалієвих галунів. Вивчено динаміку зміни маси кристалів під часу вирощування та природи і зміни забарвлення алюмокалієвих і хромокалієвих галунів. Замірено мікротвердість на різних гранях кристалів галунів та досліджено зміну значень мікротвердості від периферії до центру граней. Встановлені основні морфологічні форми кристалів: ізометричні, кристали з гранями {111}{110}{100}, ізометричні сплощенні, видовженні і зростки, які були утворенні при різних умовах вирощування алюмокалієвих галунів. Досліджено закономірності розповсюдження гранних форм за допомогою гоніометричного методу. Найбільш поширеними гранями на кристалах алюмокалієвих галунів є октаедр, куб і ромбододекаедр. Проаналізовано структурну будову алюмокалієвих галунів за допомогою рентгеноструктурного аналізу.

Навчальний заклад: Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Автор: Турчиняк Павло Миколайович

Відділення: Наук про Землю

Секція: Геологія, геохімія та мінералогія

Область: Львівська область