Image

Еколого-геоморфологічний аналіз долини річки Рати (в межах Двірцівської сільської ради)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено поглибленню та удосконаленню методичних засад еколого-геоморфологічного аналізу долини річки Рати, динаміки зміни структури гідромережі впродовж останніх трьох століть.Ознайомлено з теоретичними аспектами еколого-геоморфологічного аналізу річкових систем, оцінено системи показників, що відображають природні умови в межах досліджуваної території, динаміку їх змін.Досліджено динаміку структурної організації річкової мережі різночасових зрізів та динаміки антропогенного навантаження. Виявлено причини, чинники та об’єкти, які сприяють посиленню екологічної напруги в межах річкового басейну Рати (району досліджень) за ступенем антропогенного перетворення.Обґрунтовано пропозиції з оптимізації природокористування та покращення екологічної ситуації у межах території дослідження. Дана наукова робота в майбутньому може слугувати як ключовий елемент для створення економічного проєкту з розвитку водного туризму в межах Великомостівської ОТГ.

Навчальний заклад: Двірцівський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти (дитячий садок)» Великомостівської міської ради

Автор: Білецька Катерина Ігорівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Гідрологія

Область: Львівська область