Image

Історико-філософські студії Андрія Брагінця

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу історико-філософської спадщини Андрія Брагінця. Під час дослідження введено до наукового обігу й опрацьовано недосліджені раніше архівні документи з музею історії Львівського національного університету імені Івана Франка.У роботі окреслено тогочасні ідеологічно-політичні реалії та життєві обставини формування світогляду Андрія Брагінця, здійснено аналіз філософського доробку Івана Франка у трактуванні дослідника, охарактеризовано його внесок у дослідження історії філософії. У дослідженні набули подальшого розвитку аналіз попереднього історіографічного доробку і джерельної бази проблеми, вивчення поглядів українських науковців щодо наукової діяльності А. Брагінця як дослідника історії філософії.У контексті дослідження новий рівень розвитку отримала інтерпретаціяА. Брагінцем філософських поглядів І. Франка, а також характеристика епістолярної спадщини вченого, що дало можливість визначити головні тези історико-філософських поглядів Андрія Брагінця та підсумувати наукові здобутки дослідника.

Навчальний заклад: Середня загальноосвітня школа №2 м. Стрия імені Героя України Андрія Корчака

Автор: Михайлевич Романа Михайлівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Львівська область