Image

Узагальнене правило Тіціуса-Боде, як метод уточнення складу екзопланетних систем

Опис:

В роботі зроблена спроба перевірки достовірності узагальненого правила Тіціуса-Боде для різних екзопланетних систем. Узагальнене правило для кожної із досліджуваних екзопланетних систем отримується шляхом уточнення констант, обрахованих з допомогою методу найменших квадратів. Проведений аналіз узагальненого ПТБ для екзопланетних систем 47 Ursa Major, ТОІ 270 , Kepler-42 , Gliese 876 , К2-138 . Як відображено в основній частині роботи найбільша цінність даного напрямку дослідження полягає в тому, що існує можливість говорити не лише про констатацію факту підтвердження чи спростування відповідності правила реальним орбітам екзопланет. Таким чином, за допомогою узагальненого правила ТБ показано, що у системі Gliese 581 імовірно існує три екзопланети, а навколо зорі t - Кита існує чотири екзопланети, розглянута екзопланетна система Kepler 186 імовірно має наступний склад: ?? = 0,0378 а. о., ?? = 0,0574 а.о., ?? = 0,0861 а.о., ?? = 0,1618 а.о., ?? = 0,356 а. о. Для розглянутої екзопланетної системи Kepler 154 d можна зробити припущення:а). Визнання екзопланети Kepler 154 d як такої, що не існує; б). Між четвертою і п’ятою, прогнозованими на сьогодні планетами зорі Kepler 154 повинні існувати ще три планети. Їх орбіти наступні: ?? = 0,4688 а.о. ?ℎ = 0,7423 а.о. ?? = 1,194 а.о.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Шалак Данило Володимирович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Астрономія та астрофізика

Область: Рівненська область