Image

РЕГІОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІВРАХУВАННЯ У СТРАТЕГІЯХ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Опис:

Робота є міждисциплінарним дослідженням брендингу регіону у контексті його зв’язків із стратегуванням регіонального розвитку. Основними доробками є: авторська методика оцінювання ефективності регіонального брендингу з урахуванням внеску обласного центру, в тому числі застосована з поєднанням методу експертних оцінок та аналізу он-лайн джерел інформації щодо брендингу; оцінка відповідності існуючих методик, найбільш релевантних до оцінювання регіонального брендингу (методика С.Анхольта та Brand Finance) актуальним напрямкам регіонального розвитку; адаптація існуючих підходів оцінки територіального бренду до експертного оцінювання ефективності регіонального брендингу.

Навчальний заклад: Національний університет водного господарства та природокористування

Автор: Саранчук Назарій Олегович

Відділення: Економіки

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Рівненська область