Image

Особливості державного насильства та наслідки незаконних репресій вчинених до освітян Проскурова в добу «Великого терору»

Опис:

Наш науковий проект присвячений репресіям вчинених комуністичним режимом щодо освітян Проскурова в добу «Великого терору». Мета дослідницької роботи полягає у спробі реконструювати загальну картину репресій сталінського режиму проти педагогів м. Проскурова доби «Великого терору» 1937–1938 рр. Ми поставили завдання: проаналізувати виступи Сталіна, циркуляри ДПУ УСРР, постанови ЦВК СРСР та з'їздів ВКП(б) і на їх основі визначити ідеологічне підґрунтя репресій в Україні, технологію, класифікацію потенційних жертв, механізм проведення арешту та слідства; визначити причини репресій проти працівників освіти; дослідити конкретні кримінальні справи репресованих педагогічних працівників м. Проскурова доби «Великого терору» 1937–1938 рр.; визначити національний склад репресованих, найпоширеніші статті обвинувачень, долі репресованих педагогічних працівників Проскурова. В першому розділі науковаго проекту ми дослідили історіографічну та джерельну базу дослідження, ідеологічне підґрунтя репресій в Україні, технології і механізми репресій. В другому розділі ми опрацювали кримінальні справи репресованих педагогів м. Проскурова, класифікувавши їх відповідно до справ обвинувачення, а саме: «Польської військової організації», націоналістичних антирадянських організацій та контрреволюційної троцькістської організації. Також, виокремили фактори, що вплинули на обвинувачення освітян Проскурова. Джерельну базу дослідження складають матеріали Державного архіву Хмельницької області – слідчі справи репресованих освітян Проскурова. Всього в процесі роботи опрацьовано 45 справ. Нашим досягненням є те, що нами вперше були опрацьовані, введені у науковий обіг і оприлюднені нові для широкого загалу архівні документи, які дозволили з'ясувати масштаби репресій щодо освітян міста та долі репресованих педагогів. Особливістю нашого дослідження є те, що тема репресій педагогів Проскурова доби «Великого терору» не була об'єктом спеціального вивчення і висвітлення.

Навчальний заклад: Університет Казимира Великого, м. Бидгоща (Польща)

Автор: Вікнянська Яна Вячеславівна

Відділення: Історії

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Хмельницька область