Image

Уточнення відносних показників імпорту продукції в амфорній тарі на античніпам’ятки Нижнього Побужжя (застосування методу розрахунку фактичних об’ємів тари)

Опис:

Дослідницька Робота присвячена об’ємам імпорту продукції в амфорній тарі на територію Нижнього Побужжя. Торгівля була однією з ключових галузей господарства еллінів. Зазвичай, абсолютну більшість знахідок з античних пам`яток складають уламки амфорної тари. В Північне Причорномор’я їх потрапляло дуже багато і в господарстві вони використовувалися недовго,тому амфори вважаються надійними хроноіндикаторами, а також важливим маркером визначення центрів-експортерів відповідної продукції. В археологічній практиці, зазвичай, прийнято обчислювати показники імпорту продукції в амфорній тарі за кількістю ніжок або вінчиків посудин. Автор вважає такий спосіб нераціональним, адже результатом таких розрахунків стає порівняння кількості посудин, об`єми яких часто відрізнятися. В роботі ми пропонуємо проводити обчислення відносних показників імпорту безпосередньо за об`ємом амфор, уламки яких знайдено.

Навчальний заклад: Чорноморський національний універститет ім. Петра Могили

Автор: Гембержевська Дар'я Геннадіївна

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Миколаївська область