Image

Реалізація оптимізаційних фінансово-економічних моделей планування та управління виробничою діяльністю у системі Mathematica

Опис:

Науково-дослідницька робота присвячена важливому напрямку сучасних досліджень, в якій розглядаються питання пов’язані з використанням кількісних методів для прийняття найкращого рішення у галузях діяльності фінансиста та економіста. Це зумовлено тим, що у сучасних ринкових умовах ефективне господарювання й управління виробничою діяльністю на будь-якому рівні в будь-якій галузі не можливі без використання сучасних методів планування й організації, основою яких є відповідний математичний апарат. Сучасний рівень вимог до економічної теорії та практики зобов’язує фахівців цього профілю постійно знайомитися з передовими ідеями модельної структуризації й аналізу. В останні роки велике значення в економічних дослідженнях набули математичні методи. При розв’язанні багатьох практичних задач використовуються методи лінійного та нелінійного програмування, велику роль в економічному моделюванні відіграють методи планування й управління мережами з використання засобів комп’ютерної алгебри та різних розділів математики.

Навчальний заклад: Сторожинецький ліцей

Автор: Макозюк Віктор Вікторович

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Чернівецька область