Image

Цінносні орієнтації в ранньому юнацькому віці

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню ціннісних орієнтацій здобувачів освіти в ранньому юнацькому віці.Досліджено теоретичні аспекти та питання визначення поняття «ціннісні орієнтації» у вітчизняній та зарубіжній психології. Проаналізовано різні підходи до вивчення цінностей та ціннісних орієнтацій, окреслено зв’язок між цінностями та ціннісними орієнтаціями, розглянуто функції та класифікації ціннісних орієнтацій. Експериментально виявлено провідні цінності сучасної молоді, проаналізовано термінальні, інструментальні та особистісні цінності осіб раннього юнацького віку, зосереджено увагу на гендерних особливостях ціннісних орієнтацій юнаків та юнок.Запропоновано діагностичний пакет та рекомендації щодо формування системи цінностей у ранньому юнацькому віці, що можуть бути цікавими для практичних психологів, учителів, батьків, соціологів.

Навчальний заклад: Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автор: Ярова Діана Валеріївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Психологія

Область: Сумська область