Image

Моніторинг стану водних об’єктів в зоні впливу полігону твердих побутових відходів міста Житомира

Опис:

Проблема поводження з ТПВ - один з визначальних факторів забруднення довкілля. Метою роботи є забезпечення екологічної безпеки звалищ ТПВ на основі використання результатів моніторингу стану водних об’єктів в зоні впливу полігону твердих побутових відходів міста Житомира. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання: проведення моніторингу стану водних об’єктів, які розташовані в зоні впливу полігону твердих побутових відходів та визначення впливу полігону твердих побутових відходів на гідрохімічний режим прилеглих територій. Актуальність напряму даного дослідження пов’язана з низьким рівнем використання відходів для переробки, що призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення. У процесі дослідження я виявила, що полігон ТПВ є потужним джерелом забруднення не лише атмосфери, літосфери, а й водного середовища. Звалище ТПВ є поза сумнівом “біохімічним реактором”: у його товщі відбувається утворення значної кількості токсичних фільтратів і газів, виплід мух, розвиток хвороботворних організмів (дизентерія, гепатит, туберкульоз, навіть тиф); полігон приваблює до себе дрібних гризунів та птахів. У тілі звалищ утворюється фільтрат, отруйна рідина сіро-чорного кольору, що стікає з території полігону під час сильних дощів та забруднює поверхневі води прилеглих територій. В роботі розв’язано актуальну науково-практичну задачу – проведено моніторинг стану водних об’єктів в зоні впливу полігону твердих побутових відходів міста Житомира.

Навчальний заклад: Житомирська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 30

Автор: Нижник Анастасія Юріївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Екологія

Область: Житомирська область