Image

Повсякденне життя етнічних поляків у 60-х на початку 90-х років ХХ століття на теренах України: ментальність, соціокультурна характеристика, образи в історичній пам’яті.

Опис:

Проект присвячений дослідженню повсякденного життя етнічних поляків в період 60-х — початку 90-х років ХХ століття, коли радянською владою проводилася політика уніфікації населення формуванням спільноти — «радянський народ». Як технологію дослідження ми обрали інтерв’юріку безпосередніх свідків історії. На основі інтерв’ю досліджували, як у повсякденному житті зберігалася польська ідентичність, що саме зберігалося і на чому ґрунтувалося відродження польськості в добу незалежної України. Ми виявили, що в родинному повсякденному житті збереглися традиції, вірування, сімейні реліквії, образи в історичній пам’яті католицьких священиків - мучеників віри. Історія повсякдення - це не офіційна історія, це історія окремих родин, «мікро-історія», що є частиною історії нашої держави, тому надзвичайно важливим є збереження спогадів безпосередніх свідків та учасників подій.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Автор: Гребешко Анастасія Вячеславівна

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Миколаївська область