Image

Українське шкільництво як джерело реалізації мовно-освітніх запитів українських преселенців у Польщі

Опис:

В роботі з’ясовано передумови, причини проведення операції «Вісла» як інструменту мовно-освітньої асиміляції українців у Польщі, проаналізовано трансформаційні тенденції польської національної політики щодо українського шкільництва, показано особливості діяльності культурно-освітніх організацій як чинників забезпечення національних, мовних, культурних потреб української спільноти, визначено правовий статус української мови та проблеми в українських школах Польщі, а також висвітлено історичний розвиток найпотужніших українських шкіл у Польщі. Сьогодні вивчення української мови ведеться в п’яти шкільних комплексах з українськими класами та численних пунктах навчання. Рідна мова є найвагомішим чинником консолідації національної спільноти. В практичному вимірі одержані результати і висновки можуть бути використані для вивчення міжетнічних відносин в Україні і Польщі, а також досвід української спільноти щодо збереження мови, освіти, культури сприятиме розробленню ефективної політики в Україні щодо об’єднуючої функції української мови і поширення державної мови як мови корінного населення.Отож, українське шкільництво в Польщі, подолавши тяжкий шлях до легалізації своєї діяльності, здобуло можливість для повноцінного розвитку та функціонування, і сьогодні залишається важливим елементом національної, мовно-культурної ідентифікації українців у Польщі. Українські школи сприяють збереженню національної пам’яті, мови, культурних традицій в умовах польського іншомовного середовища.

Навчальний заклад: Національний університет водного господарства та природокористування

Автор: Лустюк Марія Ігорівна

Відділення: Історії

Секція: Всесвітня історія

Область: Рівненська область