Image

Розробка методики покращення якості питної води методом заморожування в побутових умовах

Опис:

Робота присвячена розробці методики покращення якості питної води в побутових умовах. Полтавська область посідає І місце по серцево-судинних захворюваннях у Європі, що в значній мірі пов’язано з низьким умістом іонів Кальцію та Магнію у питній воді. Також в Полтавській області вода першого та другого водоносних горизонтів має підвищений уміст нітрат-іонів, що є токсичними для організму людини. Ці причини спонукали нас до пошуку способу покращення якості питної води доступного кожному. У результаті проведених досліджень була розроблена методика щодо збільшення концентрації корисних іонів (Кальцію, Магнію, Гідрогенкарбонат-іонів) та зменшення вмісту токсичних, нітрат-іонів. В основі методики покладена зміна вмісту йонів у різних частинах води (талій та незамерлій) в результаті обробки проб води.

Навчальний заклад: Національний університет харчових технологій

Автор: Крисанов Денис Дмитрович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Полтавська область