Image

Карликові планети і аномалії їх поля тяжіння

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню нововведеного, а тому малодослідженого класу об’єктів сонячної системи – карликових планет. Було розглянуто означення терміну “карликові планети” та висвітлено причини його запровадження. Систематизовано і викладено основні астрофізичні характеристики всіх карликових планет, визнаних Міжнародним астрономічним союзом, та основних кандидатів на отримання даного статусу, проаналізовано їх спільні риси та особливості. Вивчено вплив незвичної еліпсоїдальної форми та швидкого обертання однієї з них — Хаумеа — на перебування і рух у її полі тяжіння.Розроблено дві математичні моделі поля тяжіння Хаумеа. В першій припускалось, що вся її маса зосереджена в центрі еліпсоїда, в другій ми вважали, що маса рівномірно розподілена по його об’єму. Для планети форми, близької до сферичної, обидві моделі для планети сталої маси дають те саме зовнішнє поле тяжіння, однак виявилось, що для еліпсоїда результати дуже відрізняються. За цими моделями було розраховано прискорення вільного падіння на кінцях осей еліпсоїда, та знайдено першу та другу космічні швидкості в цих точках. Для обчислення цих величин за другою моделлю та візуалізації прискорення вільного падіння біля поверхні планети залежно від частоти обертання складено програми мовою С++, у яких визначені інтеграли наближено обчислюються за методом Сімпсона. Було проаналізовано отримані результати та встановлено неефективність першої моделі для розрахунку поля тяжіння тіл, форма яких значно відрізняється від сферичної.

Навчальний заклад: Українська Гімназія №1 м.Івано-Франківськ

Автор: Никифорчин Андрій Олегович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Астрономія та астрофізика

Область: Івано-Франківська область