Image

Полтавський суржик у малій прозі Сергія Осоки: соціолінгвістичний вимір

Опис:

Було проведено глибокий аналіз полтавського суржику, його вплив на суспільство кінця ХХ – початку ХХІ століття. Питання суржику, на жаль, досі лишається актуальним, адже на теренах нашої держави багато українців спілкуються спотвореною мовою. Явище суржику, безумовно, негативно впливає на свідомість громадян, отже, актуальність роботи не викликає сумнівів.

Навчальний заклад: НТУУ "КПІ"

Автор: Павловський Микола Ростиславович

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Полтавська область