Image

Передача електроенергії на відстані за допомогою лазерного випромінювання

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено принципам передачі енергії на відстані за допомогою бездротових технологій, зокрема за допомогою лазерного випромінювання.Досліджено питання, що стосуються фізичних особливостей, переваг та недоліків найбільш перспективних способів передачі електроенергії на відстані: за допомогою електромагнітної індукції; мікрохвильових променів; лазерного випромінювання.Проаналізовано доступну літературу та матеріали досліджень на дану тему.Сконструйовано пристрій для передачі електричної енергії лазерним способом.Проведено низку експериментів із гелій-неоновим та напівпровідниковим лазерами. Реалізовано передачу та приймання електроенергії, здійснено заміри.Виконано розрахунки вхідної та вихідної енергопотужності пристрою. Визначено коефіцієнт корисної дії експериментальної установки.Проведено аналіз результатів, наведено перспективні методи застосування та надано висновки щодо доцільності застосування передачі електроенергії за допомогою лазерного випромінювання.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Яручик Данило Романович

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Івано-Франківська область