Image

Узагальнені функції знаходження остачі

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню композиції функцій знаходження остачі від ділення цілих чисел на задане натуральне число. Наведено приклади числових функцій, розглянуто поняття композиції двох функцій та представлено приклади знаходження композиції різних числових функцій. Знайдено необхідні та достатні умови, за яких композиція двох функцій знаходження остачі від ділення цілих чисел на натуральне число знов є деякою такою функцією знаходження остачі. Показано, що множини всіх функцій знаходження остачі від ділення цілих чисел на степені фіксованого натурального числа утворюють напівгрупи з нулем відносно операції композиції функцій. Визначено відношення часткового порядку на множині всіх функцій знаходження остачі від ділення цілих чисел на натуральне число.

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Автор: Нєстєрова Олена Михайлівна

Відділення: Математики

Секція: Математика

Область: Луганська область