Image

Вплив карциносаркоми на організм

Опис:

Робота висвітлює ступінь ураження еритроцитів та секреторних клітин ендокринних залоз у щурів з перевитою карциносаркомою, виконана згідно з планом науково-дослідних робіт на кафедрі біології людини та імунології Херсонського державного університету за відкритою науково-дослідною темою. Під час проведення досліджень ми брали участь у консультаціях спеціалістів, відпрацювали сучасні методики дослідження, самостійно готували постійні гістологічні препарати з наданого матеріалу, за допомогою окуляр-мікрометра вимірювали діаметри тіл, ядер і ядерець нейросекреторних клітин, провели статистичну обробку отриманих даних. У роботі вперше пропонуються отримані власні результати, що дозволить у подальшому прослідковувати динаміку змін як на ендокринну систему, клітини крові та на організм в цілому. Робота була апробована на конференції «STEAM-освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах», м. Херсон, 18-19 квітня 2019 року, також проводилися виступи телеканалі ТРК Скіфія у програмі «Ранковий гість» у 2018 році, 2019 році та 2020 році. Ознайомлення та відпрацювання сучасних методик відбувалося в Інституті раку м. Києва, вересень 2018 року.

Навчальний заклад: Національний медичний університет іменя О. О. Богомольця

Автор: Данилова Тетяна Іванівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Медицина

Область: Херсонська область