Image

Помилка у кримінальному праві

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу помилки у кримінальному праві як особливій обставині оцінки поведінки суб’єкту злочину.Досліджено основні аспекти та питання визначення помилки у кримінальному праві. Розглянуто юридичні та фактичні помилки, визначені теоретичні та практичні проблеми їхнього законодавчого регулювання. Проаналізовано різні підходи до вивчення помилки у кримінальному праві, вивчено досвід нормативно-правового закріплення положень про помилку як обставину, що виключає злочинність та караність діяння, у законодавстві зарубіжних країн. Опрацьовано положення нормативно-правових актів романо-германської правової сім`ї та особливості англійського законодавства, як представника англо-саксонської правової системи. Розглянуто можливості та перспективи нормативного закріплення положень про помилку в національному законодавстві України на основі зарубіжного досвіду.

Навчальний заклад: Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автор: Ярова Діана Валеріївна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Правознавство

Область: Сумська область