Image

Дослідження негативного впливу домішок атмосферного повітря на стан здоров’я волосся людини

Опис:

Різке погіршення екологічної обстановки в Україні, що зумовлене зростанням шкідливих викидів в атмосферу внаслідок діяльності промислових підприємств, а також збільшення рівня урбанізації країни, веде до різноманітних захворювань населення. Такі захворювання, в першу чергу, проявляються у хворобах та частковому (або повному) відмиранні волосяного покриву на голові людини. Тому дослідження негативного впливу домішок атмосферного повітря на стан здоров‘я волосся людини є питанням своєчасним, актуальним та перспективним.Актуальність обраної теми наукового дослідження для України підтверджена активізацією у науковому середовищі проблематики вивчення здоров‘я волосся людини. Це призвело до створення у жовтні 2016 року "Українського товариства дослідження волосся", одним із основних напрямків діяльності якого є проведення наукових досліджень в області біології та патології волосся.Для досягнення поставлених цілей та завдань в науковій роботі проведені дослідження (на прикладі м.Черкаси) впливу шкідливих домішок атмосферного повітря на волосся групи людей різної статі та вікової категорії з урахуванням часу, що проводиться цими людьми на відкритому повітрі. Основним методом експериментального дослідження обрано метод атомно-силової мікроскопії, що дозволяє з високою точністю та роздільною здатністю дослідити морфологію волосся, а також фізичні властивості його поверхні.

Навчальний заклад: Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради, Черкаської області

Автор: Босенко Владислав Михайлович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Біологія людини

Область: Черкаська область