Image

ГІС моделювання впливу глобальних кліматичних змін на динаміку ареалу пальчатокорінника травневого (DACTYLORHIZA MAJALIS (RCHB.) P. F. HUNT & SUMMERH., 1965)

Опис:

Моделювання реакції ареалів представників раритетної біоти на кліматичні зміни є одним із найбільш актуальних завдань сучасної біогеографії. Саме цій проблемі присвячене дослідження у якості модельного об’єкта обрали вид орхідних, занесений до Червоної книги України – Пальчатокорінник травневий (Dactylorhiza majalis). Нами був проведений аналіз та ГІС-моделювання сучасного ареалу D.majalis та на основі алгоритму BIOCLIM MOST LIMITING FACTOR, реалізованого в програмному пакеті DIVA GIS 7.4.0.1. встановлено біокліматичні параметри, які лімітують поширення виду на околицях його ареалу. З метою прогнозу динаміки ареалу цього виду у найближчій перспективі та оцінки перспектив його збереження на території України проведено моделювання ареалу станом на 2050 р. на основі ССМ3-моделі, яка ґрунтується на прогнозі динаміки концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Встановлено, що зміни ареалу D.majalis в Україні будуть стосуватись переважно південної межі, яка дещо зсувається у вищі широти. Такі зміни ареалу можуть виявитись катастрофічними для деяких регіональних популяцій. Внаслідок цього, вид на цих територіях може стати ще більш вразливим і зникнути у найближчій перспективі.

Навчальний заклад: Черняхівська гімназія

Автор: Пашинська Вікторія Вікторівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Кліматологія та метеорологія

Область: Житомирська область