Image

Діалектика освіти і самоосвіти в процесі розвитку особистості в умовах інформаційного суспільства

Опис:

“ДІАЛЕКТИКА ОСВІТИ І САМООСВІТИ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА”- є найважливішим питанням та проєктом 21-го сторіччя, на яке має бути звернена пильна увага та має обговорюватись щоденно! Стрімкі зміни, які переживає людство і суспільство, не оминули і інститут освіти. Теперішній педагогічний процес поступається місцем демократичному, коли вчитель і учень постають рівноправними суб’єктами навчальної діяльності. Освітній процес сьогодення формує “людину-механізм”, коли насамперед повинно розпочатись формування самостійної, творчої, відповідальної особистості, яка здатна теоретично осмислити стан суспільства та своє місце в ньому, розробити шляхи практичного перетворення суспільства. Саме тому, метою проєкту є: розкриття значення та ролі інституту освіти в процесі формування особистості; аналіз сутності та функції самоосвіти, її ролі у процесі соціалізації особистості; доведення необхідності зміни парадигми освіти у формуванні особистості в умовах інформаційного суспільства.

Навчальний заклад: Комунальний Заклад "Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької Міської Ради"

Автор: Ішкова Надія Сергіївна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Вінницька область