Image

Становлення та розвиток періодичних видань Сумщини в 1905-1917 рр.

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено періодиці на території Сумської області, зокрема її розвиткові в період між революціями 1905-1907 рр. та 1917 р. Надано загальну характеристику чотирьом етапам становлення та розвитку української преси на Слобожанщині. У цьому контексті розглянуто та охарактеризовано розвиток періодичних видань на Сумщині. З’ясовано, що розвиток періодичних видань прямо пропорційно пов'язаний із розвитком свідомого українського суспільства, Української державності. Виявлено та проаналізовано роль економічних, соціокультурних та ідейно-політичних чинників у створенні та розвитку регіональної періодичної преси. Доведено, що Сумський регіон був значним осередком видавничої справи в дореволюційній Україні, пройшовши шлях від маленьких листівок до видань, різноманітних за своїм призначенням і формою. Визначено, що в межах території сучасної Сумщини в місцевих друкарнях видавалися значна кількість різнопланових за змістом і характером інформації періодичних видань.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Коваленко Богдан Олександрович

Відділення: Історії

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Сумська область