Image

Пристрої для біохімічного очищення води

Опис:

Робота відноситься до очистки стічних вод від органічних та неорганічних забруднень і може використовуватися для біохімічного очищення води. Актуальність роботи – глобальна проблема екологічного забруднення вимагає створення передумови для збереження і примноження ресурсів Землі. Мета роботи полягала в підвищенні надійності і ефективності пристроїв для біологічного очищення води (ПБО).Нами було проведено порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку та огляду літературних даних, виявлені аналоги ПБО, обґрунтовано доцільність розробки нових, вибрано прототипи, запропоновано нові пристрої, які дозволяють забезпечити формування на їх дисках оптимальної хвилеподібної товщини біоплівки, підтримувати оптимальний температурний режим впродовж року, запобігти утворенню в ньому анаеробних зон, інтенсифікувати життєдіяльність біоценозу, закріпленого на завантаженні протягом року, підтримати в процесі експлуатації оптимальних умов життєдіяльності вищих водяних рослини, що збільшує надійність і ефективність їх роботи. За результатами досліджень отримано три патенти України.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Ніколайчук Роман Вікторович

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Рівненська область