Image

Тепловий режим мікроклімату міста Сарни

Опис:

Наукову роботу присвячено дослідженню теплового режиму мікроклімату міста Сарни. Оскільки стрімкий територіальний розвиток міст сформував специфічне високоурбанізоване середовище, де зосереджена більшість населення світу, яке потребує сприятливих умов для праці, побуту та відпочинку людини, з’явилась потреба у вивченні природо-кліматичних факторів урбосередовища для виявлення напрямів покращення кліматичних умов та мікрокліматичного режиму міського середовища. Нами проведено оцінювання теплового режиму м. Сарни та з’ясовано ступінь його впливу на інші параметри мікрокліматичної системи, як-от забруднення атмосферного повітря в районі дослідження, враховуючи наявний метеорологічний потенціал.В ході дослідження було підтверджено, що рівень забруднення атмосферного повітря залежить від ряду чинників: серед яких потужність викидів, характеристики домішок, метеорологічні умови досліджуваного регіону. Також встановлено достовірний прямий тісний зв'язок між концентрацією у атмосферному повітрі м. Сарни забруднюючих речовин (ангідриду сірчистого, формальдегіду) з метеорологічним потенціалом атмосфери, що варто враховувати при здійсненні моніторингу за станом атмосфери. Встановлено залежності між значеннями температури комфорту та величиною метеорологічного потенціалу у м. Сарни окремо для холодного та теплого періодів року. Визначено основні методи та заходи регулювання теплового режиму мікроклімату міста.

Навчальний заклад: Люблінська політехніка

Автор: Янелло Лариса Станіславівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Кліматологія та метеорологія

Область: Рівненська область