Image

Релігійна лексика у поетичній творчості В. Симоненка

Опис:

Дослідження було спрямовано на вивчення особливостей використання релігійної лексики у поетичній творчості Василя Симоненка. Українські митці впродовж усієї історії використовували у своїх творах лексеми релігійного стилю, вивчення яких привертало увагу значної кількості дослідників та вчених. І Василь Симоненко не був винятком. Важливість дослідження полягає у можливості розширення знань про особливості поетичної мови митця. Цікавим є вживання саме релігійної лексики поетом у своїх творах, що ми і вирішили вивчити глибше. У ході дослідження релігійні лексеми поетичних творів В. Симоненка було проаналізовано та розподілено на групи за значенням, походженням та морфологічним складом. Також визначено, що автор загалом уживає згадані лексичних одиниць у творах, не пов’язаних із церковно-релігійною тематикою. Хоча на творчість В. Симоненка впливали Біблія та релігія, проте лексика релігійного стилю зазнає у поезіях автора певних трансформацій.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Штомпель Зоя Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Чернігівська область