Image

Дослідження структури поруватого матеріалу методом графічного комп'ютерного моделювання

Опис:

Актуальність роботи полягає в тому, що теорія перколяції активно застосовуються для опису протікання рідини крізь пористі середовища. Перколяція має місце в ряді важливих процесів, що виникають в композитних матеріалах, машинобудуванні, фільтрації, в геології при просочуванні нафти крізь той чи інший шар породи тощо.Метою роботи є створення моделі максимально наближеною до практичних потреб. На підставі побудованої моделі вдалося створити програму, яка будує 3-х мірні моделі протікання по сферам. Причому виводить їх на екран у динаміці в просторовому вигляді. Крім того в програмі реалізована можливість статистичних розрахунків ймовірності виникнення перколяції при різних значеннях пористості. Завдяки цьому, фахівці можуть проводити комп'ютерні експерименти з параметрами взятими для різних 2-х складових композитів, що досліджуються. Практично це дозволяє оцінювати допустимі межові концентрації порожнин. Обчислені концентрації можна враховувати в організації виробничого процесу при виготовленні і контролю якості зразків.Програма може бути використана для дослідницьких та навчальних цілей.

Навчальний заклад: школа "Лєствіца"

Автор: Кленов Ярослав Олегович

Відділення: Технічних наук

Секція: Матеріалознавство

Область: Харківська область