Image

Українська комеморативна філателія, як засіб деконструкціїімперської історичної міфології про Гетьманщину ранньомодерної доби

Опис:

Одним з історичних міфів, що був сформований у московській та українській суспільно-політичній думці ще в середині – другій половині XVII ст., міцно закріпився в працях російських імперських істориків XVIII – початку ХХ ст., набув концептуальної довершеності в історіографії радянській та продовжує культивуватися сучасними російськими пропагандистами є міф про так зване «возз’єднання» двох «братніх народів» – росіян та українців. Метою ж роботи є комплексний аналіз матеріалів новітньої української філателії як засобу деконструкції в суспільній свідомості окресленого вище історико-міфологічного контексту. Від часу відновлення незалежності України у 1991 р. вітчизняні історики, публіцисти та журналісти здійснили справді колосальні за обсягом і глибиною впливу зусилля у напрямку об’єктивного вивчення й популяризації історії українського народу ХVI-XVIII ст. Аналіз пам’ятних емісій Пошти України допомагає розкрити вплив візуальних форм малої графіки як активного інструменту деконструкції імперської міфології про Україну ранньомодерної доби та засобу формування об’єктивного образу історичної епохи, її героїв та антигероїв. Щодо наукової новизни роботи, то вона зумовлюється браком у вітчизняній історіографії та історичному джерелознавстві зокрема, окремих комплексних досліджень, присвячених аналізу матеріалів новітньої української філателії як активного інструменту деконструкції імперської міфології та засобу формування в масовій свідомості об’єктивного образу минулого.

Навчальний заклад: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут філології

Автор: Падлевська Анастасія Володимирівна

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Київська область