Image

Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців на Волині

Опис:

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано основні історичні аспекти здійснення членами формації Українських Січових Стрільців(УСС) просвітництва на території Волині під час Першої світової війни(ПСВ), досліджено значення та місце відповідної діяльності у становленні національної свідомості, ідентичності українського народу та поширенні національної ідеї, а також проаналізовано творчу та літературно-мистецьку діяльність стрілецтва на протязі існування формації Легіону УСС та внутрішніх інституцій, що координували творчу діяльність членів формування. У роботі також проаналізовано ключові елементи бойового шляху Легіону УСС як структурного елементу німецько-австрійської армії і розкрито тезу про неабияку роль Легіону УСС загалом та членів січового стрілецтва зокрема у перемогах відповідних військових сил у багатьох наступальних та оборонних операціях. У роботі доведено, що Легіон УСС був не лише формацією із високим рівнем організації та військової підготовки, а й тим формуванням, що сприймало ПСВ як визвольну боротьбу за власну державність і зберігало в собі високий рівень національної свідомості та вірності національній ідеї й визвольній боротьбі попри обмеження з боку австрійського командування та важкість здійснюваної боротьби. Здійснення культурно-просвітницької діяльності членами Легіону УСС на території України загалом та Волині зокрема було зумовлене тезою, що головну ціль визвольної боротьби - створення власної самостійної державності,- можливо досягнути лише якщо в основі такої державності знаходитиметься освічений, національно свідомий та самоідентичний народ, який шляхом самовизначення зможе визначити необхідність створення власної держави і шляхом збройної боротьби вибороти власну її самостійність. У роботі також охарактеризовано основні аспекти власне просвітництва УСС на Волині - здійснювані членами Легіону УСС заходи у освітньому процесі, відродженні культурного життя, організації сходин та зборів із метою навчання дорослих осіб, створення установ та організацій, що регулювали питання пов’язані із просвітництвом загалом та освітнім процесом зокрема, здійснення національно-освідомлюючих заходів серед громадськості тощо. Висновки, отримані у процесі здійснення дослідження підтверджують роль формації УСС як вагомого рушія розвитку національної свідомості, національної ідеї та ідентичності українського народу та підтверджують героїзм боротьби членів УСС.

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області"

Автор: Студницький Матвій Андрійович

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Волинська область