Image

Локально-оптимальне розміщення опуклих многокутників у колі

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню процесу оптимального розміщення опуклих многокутників у колі. Для прикладної математики цікавими є дослідження реальних об’єктів математичними методами. Тому математичні моделі, їх дослідження і реалізація засобами комп’ютерної техніки є базовими компонентами сучасної прикладної математики. Цікавими в цьому контексті є задачі, пов’язані з оптимізацією розміщення деяких об’єктів у заданих областях. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, інформаційних інтернет-джерелсвідчить, що дослідженням і розробкою методів розв‘язання такого класу завдань займаються вчені багатьох країн світу: Великобританії, США, Португалії, Бразилії, Німеччини,Росії, України тощо.В рамках проекту, базуючись на нової методології комп'ютерного моделювання задач геометричного проектування, що розроблена в роботах наукової школи, очолюваною член-кореспондентом НАН України, Ю.Г. Стояном (м. Харків), ми дослідили стан проблеми в науковій літературі, дослідили умови неперетину опуклих многокутників на площині, описали математичну модель задачі розміщення опуклих многокутників у колі та створили програмне забезпечення для знаходження локально-оптимальних розміщень опуклих многокутників у колі.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Автор: Паршиков Анатолій Олегович

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: Донецька область