Image

Обряди, звичаї та традиції гуцулів Путильщини, пов’язані із будівництвом житла

Опис:

Науково – дослідницьку роботу присвячено аналізу обрядів, звичаїв та традицій горян Путильського району Чернівецької області, пов’язаних із спорудженням та експлуатацією житлових будинків. Проведено польові дослідження, в ході яких опитано більше двох десятків інформаторів. Матеріали систематизовано та впорядковано. Вивчено і проаналізовано етнографічні, наукові, публіцистичні праці, фольклорні матеріали, виокремлено і узагальнено типові обрядодії з даного питання. Зроблено спробу здійснення аналізу народних прикмет, замовлянь, пересторог. Визначено сучасний стан традицій життєво – обрядової сфери, пов’язаної з будівництвом житла. Показано багатоплановість функцій хати і господарських будівель у звичаєвій сфері горян.

Навчальний заклад: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Автор: Логош Ангеліна Володимирівна

Відділення: Історії

Секція: Етнологія

Область: Чернівецька область