Image

Емпіричне дослідження семантичних особливостей колискової пісні

Опис:

Наукову роботу присвячено дослідженню семантичних особливостей сучасної колискової пісні, вивченню її функційно-прагматичної природи й міфопоетики. Доробок українських фольклористів у цій галузі досить вагомий, проте їх наукові розвідки стосуються переважно народних пісень. Сучасні колисанки залишаються поза увагою науковців. Тому нами було поставлено питання вивчення саме цього жанру літератури і його детальне дослідження. Нами було проведено опитування людей різного віку, вивчено поняття колискової, досліджено й перевірено багато сучасних і народних колисанок з метою виявлення в них схожості за функційно-прагматичною природою та міфопоетикою. Ця робота була виконана, щоб довести, що сучасна колискова не втрачена й не стала архаїзмом. Сучасна колисанка виконує ті ж самі функції, як і народна, вона виховує дитину й привчає її до реалій життя. Разом з українським суспільством змінюється й міфопоетика колискової, поряд з відомими художніми образами з’являються нові мотиви, що відображає плин сучасності.

Навчальний заклад: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Автор: Красницька Анастасія Дмитрівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Дніпропетровська область