Image

Сучасна українська весільна обрядовість (на прикладі Барвінківського району Харківської області)

Опис:

У роботі досліджується історико-теоретичні основи традиційної української весільної обрядовості та їх сучасна трансформація згідно трьох циклів. Опрацювання наукової літератури дозволило визначити регіональні особливості традиційного українського весілля кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особливої уваги заслуговує вивчення низки обрядів, атрибутики та світоглядних уявлень сучасного весілля українців Південної Слобожанщини. Основою нашого проєкту стали польові дослідження в селі Мечебилове Барвінківського району Харківської області. Етнографічні експедиції до учасників подій дали змогу отримати цінний і цікавий матеріал.Наше дослідження є актуальним, адже відродження та збереження традиційної української обрядовості є необхідними і важливими складовими розвитку сучасної культури, формування національних цінностей у молоді. Матеріали нашого проєкту можна використати для організації сучасного весілля, для вивчення історії рідного краю, в роботі історичних та етнографічних гуртків.

Навчальний заклад: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Автор: Мікуліна Катерина Юріївна

Відділення: Історії

Секція: Етнологія

Область: Харківська область