Image

Магнітна пружина на основі кільцевого постійного магніту

Опис:

В роботі здійснено дослідження розподілу магнітного поля кільцевого магніту методом уявних магнітних зарядів, та створено комп'ютерну програму, що візуалізовує цей розподіл. Розраховано силу взаємодії магнітних зарядів циліндричних магнітів довільних розмірів та встановлено межі застосування наближення точкового магнітного диполя. На основі цього наближення отримано аналітичний вираз для сили, що діє на магнітний диполь з боку кільцевого магніту. В рамках роботи, мною була написана комп'ютерна програма, що моделює взаємодію кільцевого та циліндричного магнітів заданих розмірів. Така програма значно спрощує задачу пошуку параметрів магнітної пружини для заданих силових характеристик.

Навчальний заклад: Чернівецький міський ліцей #1

Автор: Головацька Яна Володимирівна

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Теоретична фізика

Область: Чернівецька область