Image

Дослідження процесу рекомбінації іонів при штучній іонізації повітря

Опис:

Численні дослідження вчених показали важливість дотримання в повітрі, де знаходиться людина, оптимальної концентрації іонів. В сучасних умовах людського життя серед великої кількості електронних пристроїв та зачинених приміщеннях ця вимога найчастіше не виконується. Для покращення іонного середовища використовуються спеціальні прилади: так звані іонізатори. Метою роботи є визначити динаміку зміни розподілу іонів в залежності від часу після вимкнення приладу штучно іонізації повітря на певних відстанях та спроба пояснення знайденої динаміки процесу. В результаті роботи отримані експериментальні залежності розподілу негативних іонів в залежності від відстані до іонізатора та часу після його вимкнення. Показано необхідність додержання правил користування таких приладів і напрямки їх модернізування.

Навчальний заклад: Лисичанська багатопрофiльна гiмназiя

Автор: Сорокiн Вадим Сергiйович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Експериментальна фізика

Область: Луганська область