Image

Особливості геологічної будови Суходолівського нафтогазоконденсатного родовища (Дніпровсько-Донецька западина)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено узагальненню даних про геологічну будову Суходолівського нафтогазоконденсатного родовища, а також впливу бурових робіт, видобування, транспортування паливно-енергетичних ресурсів на довкілля. Досліджено принципи нафтогазогеологічного районування України, особливості тектоніки, гідрогеології території родовища, літолого-стратиграфічні особливості розрізу. На даний час не існує такої галузі економіки, де б не використовувалися нафта, газ чи продукти їх переробки, бо вони є головними енергоносіями. Далеко не всі запаси нафти та газу знайдені в Україні. Тому проведення наукових досліджень щодо прогнозу розповсюдження нафтогазоносних товщ, вивчення геологічної будови невеликих територій є доцільним і актуальним, зможе значно підняти рівень забезпеченності енергоносіями країни. Тема наукової роботи вибрана нами не випадково, адже геологічні надра Машівського району ще недостатньо вивчені та досліджені. Оскільки геологія території досліджень детально не описана в наукових публікаціях, нашу науково-дослідницьку роботу можна вважати першим системним дослідженням.

Навчальний заклад: Михайлівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Автор: Боровко Уляна Сергіївна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Геологія, геохімія та мінералогія

Область: Полтавська область