Image

Динаміка кристалічної ґратки з урахуванням міжатомної взаємодії на далеких відстанях

Опис:

Побудова теоретичної моделі кристалічних тіл є важливим завданням матеріалознавства та кристалографії. Теоретичне та експериментальне дослідження динаміки кристалічної ґратки дає важливу інформацію про будову речовини та характер міжатомної взаємодії. Зокрема аналіз дисперсійних кривих дає можливість розрахувати константи міжатомної взаємодії. При порівнянні експериментальних даних з теоретичними кривими важливе значення має вибір правильної теоретичної моделі. Для опису динаміки кристалічної ґратки зазвичай використовують наближення ближніх сусідів, що не завжди є адекватним до реальної системи. Зокрема в металах існує далекодіюча кулонівська взаємодія. Тому необхідно врахувати взаємодію атома також з іншими атомами окрім найближчих сусідів.

Навчальний заклад: Національний Університет "Львівська політехніка"

Автор: Земцов Георгій Олексійович

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Теоретична фізика

Область: Волинська область