Image

Вплив обробітку грунту на забур’яненість посівів та продуктивність пшениці озимої в умовах північної частини західного лісостепу

Опис:

У роботі досліджено вплив обробітку грунту на забур’яненість посівів та продуктивність пшениці озимої в умовах північної частини західного лісостепу. Озима пшениця є основною зерновою культурою лісостепової частини Рівненської області. Важливою ланкою в технології вирощування пшениці є проведення протибур’янових заходів. Із винищувальних протибур’янових методів важливе значення має своєчасний і правильний обробіток ґрунту. Мета роботи полягала у з’ясуванні характеру впливу на забур’яненість посівів пшениці озимої та втрат її урожаю за різних прийомів обробітку ґрунту в умовах північно-західної частини Лісостепу України. Для досягнення даної мети ставились наступні завдання: за літературними джерелами проаналізувати вплив різних факторів і технології вирощування на забур’яненість посівів пшениці озимої; з’ясувати вплив способів обробітку та строків передпосівної підготовки ґрунту на забур’яненість посівів пшениці; вивчити динаміку забур’яненості посівів залежно від способів обробітку та удобрення; з’ясувати вплив на забур’яненість посівів післяпосівного прикочування та строків боронування; провести оцінку шкодочинності бур’янів у посівах озимої пшениці; обґрунтувати рекомендації щодо використання різних прийомів технології вирощування для зменшення забур’яненості посівів пшениці в умовах північної частини Західного Лісостепу.

Навчальний заклад: Ужгородський національний університет

Автор: Гнєушева Олександра Олександрівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Агрономія

Область: Рівненська область