Image

Викопні організми як визначник віку гірських порід геологічної пам'ятки відслонення "Львівське"

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено уточненню віку гірських порід геологічної пам’ятки місцевого значення відслонення «Львівське» за рештками викопних організмів, що в них знаходяться. Проведене дослідження розширює попередній стратиграфічний опис геологічної пам'ятки відслонення «Львівське» новими даними про наявність черевоногих молюсків у вапняках (пласт №3 та пласт №10), а також існування викопних організмів ссавців – представників гіпаріонової фауни. Результати проведеної літолого – палеонтологічної стратиграфії відслонення та аналіз попередніх досліджень про те, що рештки гіпаріонової фауни залягають у пластах сарматського віку, дають можливість внести зміни до визначення віку гірських порід вапняків геологічної пам’ятки місцевого значення відслонення «Львівське»: вапняки, що залягають на глибині 12 м та нижче, є вапняками сарматського регіоярусу (в попередніх дослідженнях – меотичного). За результатами дослідження побудовано стратиграфічну схему відслонення й складено колекцію гірських порід і палеонтологічних знахідок.

Навчальний заклад: Ольгівський заклад повної загальної середньої освіти

Автор: Бєляєва Єлизавета Ігорівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Геологія, геохімія та мінералогія

Область: Херсонська область