Image

Метатекстуальні засоби реалізації категорії діалогічності в романі Бориса Акуніна "Дитяча книга"

Опис:

Дослідження присвячено аналізу метатекстуальності в романі Бориса Акуніна «Дитяча книга».Актуальність теми дослідження обумовлена високою зацікавленістю сучасних лінгвістівдо аналізу надтекстових зв´язків, необхідністю їх глибокого вивчення. Метатекстуальність активно розглядається багатьма мовознавцями, але низка питань залишається відкритою, відсутня термінологічна єдність. Явище метатекстуальності є сукупність специфічних мовних засобів, які сприять адекватного розуміння адресатом конкретного тексту. Вперше ця властивість тексту (засіб вираження діалогічних зв´язків «автор – читач») досліджується на прикладі «Дитячої книги» Бориса Акуніна.«Дитяча книга» – це підлітковий історико-пригодницько-фантастичний роман, проте, на нашу думку, саме завдяки метатекстуальності він може бути цікавий й для дорослого читача.

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Харківська спеціалізована школа №3 Харківської міської ради" Харківської області

Автор: Шляхова Кристина Вячеславівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Російська мова

Область: Харківська область