Image

Мікротопоніми міста Слов'янськ Донецької області

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мікротопонімів міста Слов’янськ.У науковій роботі вперше в українській лінгвістиці описано мікротопонімію міста Слов’янськ Донецької області на матеріалі спеціально укладеної картотеки (192 оніми). Кожен компонент мікротопонімії є невід’ємним атрибутом місцевої лексики, містить у собі унікальні відомості з історії краю та відображає світосприйняття місцевих жителів.У роботі проаналізовано семантику твірних основ відапелятивних та відонімних мікротопонімів на території міста Слов’янськ, серед них виділено 20 семантичних груп. У рамках проєкту також описано основні структурні та словотвірни особливості назв малих географічних об’єктів, моделі, способи та засоби їх творення.

Навчальний заклад: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Автор: Коверга Анастасія Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Донецька область