Image

Про пороговий характер збудження конвективних потоків рідини при фотоіндукованих автоколиваннях теплової лінзи

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню процесу виникнення приповерхневого конвективного потоку рідини за умови її локального нагрівання поблизу її поверхні. У роботі таке нагрівання реалізується експериментально при проходженні сфокусованого лазерного пучка крізь рідину, яка добре поглинає лазерне випромінювання. Автоколивальний характер поведінки приповерхневого конвективного потоку розглядається в рамках моделі «акумуляція-скидання». При цьому, розглядаючи процес збудження конвективного потоку як граничний прояв нестійкості Релея-Тейлора, наявність порогу потенціальної енергії в стадії акумуляції вдається пояснити як наслідок необхідності деякої «преконвективної» деформації поверхні рідини у процесі формування пари бароклінічних вихорів конвективного потоку поблизу цієї поверхні. Така фізична картина порогової поведінки при збудженні конвективного потоку є якісно відмінною від класичних випадків конвекції Релея-Бенара, Бенара-Марангоні чи «адіабатичного градієнта», які спостерігаються в умовах горизонтально однорідного нагріву рідини. На основі реалізованого у роботі підходу вдається пояснити не тільки суттєвий масив експериментальних даних, отриманих у процесі виконання даного дослідження, але також і ряд ключових експериментальних результатів, які були отримані раніше іншими авторами і не піддавались поясненню.

Навчальний заклад: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Автор: Бєлова Анна Олександрівна

Відділення: Фізики і астрономії

Секція: Експериментальна фізика

Область: Харківська область