Image

Властивості неньютонівських рідин

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено властивостям неньютонівської рідини.Поставлено та вирішено низку завдань: проаналізовано інформацію про неньютонівські рідини; виготовлено неньютонівську рідину у домашніх умовах, встановлено оптимальне співвідношення компонентів; досліджено реологічні властивості отриманої рідини; обґрунтовано практичне використання такого матеріалу.Неньютонівський ефект вдалося спостерігати для зразків, у яких співвідношення крохмаль – вода 5 до 5 та 6 до 4. Отримано седиментаційно стійкі, однорідні і рівномірного білого кольору суміші. Проведено дослідження залежності в'язкості розчину крохмалю від концентрації при температурі 18 ˚С, використовуючи капілярний віскозиметр. Обчислено динамічну і питому в'язкість. При зростанні концентрації крохмалю у 5 разів встановлено зростання питомої в’язкості у 11,8 разів. Встановлено можливість використання неньтонівських рідин різної в’язкості для створення «лежачого поліцейського».

Навчальний заклад: НВК №26

Автор: Степанов Володимир Петрович

Відділення: Технічних наук

Секція: Науково-технічна творчість та винахідництво

Область: Волинська область