Image

Технологія генерації електроенергії за рахунок зміни атмосферного тиску

Опис:

З метою підвищення надійності енергопостачання та збільшення частки генерації альтернативних та поновлювальних джерел енергії необхідно збільшувати кількість способів та шляхів її отримання. Огляд відомих конструктивних рішень використання енергії коливання атмосферного тиску показує, що основним їх елементом є барометр. Запропонований новий спосіб генерації енергії за рахунок коливання атмосферного тиску на основі повітряної ємності. Він працює за рахунок перетворення енергії руху повітря заштовхуваного або виштовхуваного атмосферним тиском з неї. Найбільш перспективним є використання вугільних шахт виведених з експлуатації в якості повітряних ємностей. В Україні таких шахт є достатня кількість (більше 100). Аналіз даних атмосферного тиску показує, що існує висока ймовірність його зміни на наступні три години (більше 90%). Тобто більше 90% часу запропонованим способом можна отримувати енергію. Найбільша ймовірність зміни тиску лежить в межах до 150 Па. Розроблена методика розрахунку енергетичного потенціалу коливання атмосферного тиску для запропонованого способу її отримання, що враховує специфіку термодинамічних процесів, що відбуваються в умовах шахти. Розрахована потенційна енергія коливання атмосферного тиску для трьох розглянутих шахт. Визначено, що в середньому енергетичний потенціал складає 0,045-0,047 кВт•год на кожен м3 шахтного простору на рік. Проведений розрахунок технічно можливого рівня отримання енергії з коливання атмосферного тиску для шахт, що ліквідовуються на основі прийнятого коефіцієнту використання енергії вітру 30%. Обрані вітрогенератори типу WindElectric Wind 4 в кількості 3 шт., що встановлюються на вході до шахтного ствола. Проведений орієнтовний розрахунок техніко-економічних показників.

Навчальний заклад: Комунальний заклад " Центральноукаїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської області"

Автор: Рибніков Даніїл Юрійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Кіровоградська область