Image

Урбанонімія лисичанська в контексті декомунізації

Опис:

Урбанонімія тривалий час залишалась однією з не досить досліджених галузей сучасної топоніміки.В українській ономастиці цей клас онімів почали глибше вивчати лише в останні десятиліття, бо у сучасній політичній ситуації в країні гостро постає питання перейменування внутрішньоміських об’єктів. Мета роботи: проаналізувати урбаноніми Лисичанська у контексті декомунізації, виявити загальні тенденції перейменування. Своїм дослідженням ми викриваємо злочини комунізму та засуджуємо нацистські режими, віддаємо шану борцям за свободу України, повертаємо народові справжню пам’ять про роки війни та формуємо національну свідомість. Відповідно до поставленої мети ми отримали такі результати:1) проаналізували сучасний стан урбанонімії Лисичанська в контексті декомунізації;2) з’ясували джерела й способи творення урбанонімів м. Лисичанська;3) розробили таблицю-орієнтир для населення з метою швидкого знаходження вулиці в місті.

Навчальний заклад: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Автор: Хрипун Анастасія Володимирівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Луганська область